פיסול באבן פיסול בברזל פיסול בעץ פיסול אקולוגי פיסול סביבתי פיסול ישראל חוג לפיסול לימוד פיסול פיסול עכשווי פיסול בקלקר
The Seagull 1996

An installation in the gallery of the Avni Institute of Art, Tel Aviv Curator: Nir Alon

In the search for absolute freedom, do we imprison ourselves within another "free" figure? And can we go free from the free figure?

Liked? Please Share

more projects