פיסול באבן פיסול בברזל פיסול בעץ פיסול אקולוגי פיסול סביבתי פיסול ישראל חוג לפיסול לימוד פיסול פיסול עכשווי פיסול בקלקר
Frozen poses 1997

stabilizes in the industrial space Avni Institute of Art, Tel Aviv. Curator: Nir Alon

Liked? Please Share

more projects