פיסול באבן פיסול בברזל פיסול בעץ פיסול אקולוגי פיסול סביבתי פיסול ישראל חוג לפיסול לימוד פיסול פיסול עכשווי פיסול בקלקר
Chairs – from an industrial product to a work of art 2007

Gan Shmuel Art Gallery. Curator: Dorit Talmon

Liked? Please Share

more projects