פיסול באבן פיסול בברזל פיסול בעץ פיסול אקולוגי פיסול סביבתי פיסול ישראל חוג לפיסול לימוד פיסול פיסול עכשווי פיסול בקלקר
One and one and one is three 1997

Yadayim Gallery, Tel Aviv. Curator: Hadar Maor Dagani

Liked? Please Share

more projects