פיסול באבן פיסול בברזל פיסול בעץ פיסול אקולוגי פיסול סביבתי פיסול ישראל חוג לפיסול לימוד פיסול פיסול עכשווי פיסול בקלקר
Incited objects 2003

Yadayim Gallery, Beit Yitzhak. Curators: Ronit Gurewitz, Nurit Gur-Lavie

Liked? Please Share

more projects