זמן וחלל 2002


מן החלל הסגור אל החלל פתוח,
בפרק זמן לא ידוע,
המיצב משתנה ללא הרף,
בכל תזוזה על ציר הזמן,
נוצר שינוי בחלל.

הזמן והחלל ממלווים את האדם,
מרגע לידתו ועד מותו,
ממקום הולדתו ועד מקום עזיבתו-
את היקום הזה למימד נוסף,
אשר בו גבולות הזמן והחלל אינם ידועים.